Vi har tagit fram en Quiz där du kan testa dina kunskapar om Channel One Cup!